top of page

o nas

Warsaw String Quartet (WSQ) – działający wcześniej jako Warsaw Opera Quartet – powstał w 2012 r. w składzie: Michał Lisiewicz – pierwsze skrzypce, Sławomir Talacha – drugie skrzypce, Elżbieta Porębska – altówka, Marta Ziarko – wiolonczela.

Członkowie zespołu podczas studiów mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności, uczestnicząc w lekcjach mistrzowskich, kursach solistycznych i kameralnych u wybitnych pedagogów, takich jak: J. Hollowey, N. Szachowska, E. Ax, K. Zimmerman, G. Pichler,

I. Monighetti, P. Wispelwey, A. Meneses.

Muzycy WSQ w tym kameralnym składzie po raz pierwszy spotkali się podczas prób i spektakli „Cyrulika sewilskiego” G. Paisiella

w Teatrze Starym w Lublinie, wystawianego przez Warszawską Operę Kameralną. Do lipca 2017 r. pełnili funkcje koncertmistrzów

i liderów orkiestry Sinfonietta tej instytucji.

Jako muzycy orkiestrowi mieli możliwość współpracy z wybitnymi dyrygentami, m.in. J. Kasprzykiem, J. Semkowem, J. Maksymiukiem, W. Lutosławskim, K. Pendereckim, J. Krenzem, W. Michniewskim, M. Minkowskim.

pierwsze skrzypce

Maksymilian Grzesiak

Miałem być pianistą, dlatego w wieku siedmiu lat rozpocząłem edukację muzyczną w klasie skrzypiec. I tak już zostało. Po ukończeniu liceum we Wrocławiu przeniosłem się do Warszawy, gdzie ukończyłem studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w klasie skrzypiec profesora T. Gadziny. Świat stanął przede mną otworem. Koncertując niemalże po całym świecie poznałem wszystkie zakamarki zapleczy sal koncertowych, wnętrza różnych rodzajów autokarów, gościnne i jakże przytulne pokoje hotelowe, jak również najciekawsze stacje benzynowe. W 2013 roku założyłem kameralną orkiestrę smyczkową „Melanidis Orchestra”, od kilkunastu lat jestem również członkiem kwartetu The Time Quartet i kwintetu Tango Fuerte. W maju 2018 roku postanowiłem się ustatkować i rozpocząłem pracę na stanowisku pierwszego koncertmistrza Teatru Muzycznego w Lublinie, gdzie pracuję do dzisiaj. Rok wcześniej założyłem Fundację „Czas Sztuki” zajmującą się organizacją koncertów muzyki klasycznej. Jednak nadal odczuwałem niedosyt artystyczny. Na szczęście wszystko zmieniło się w listopadzie 2019 roku, gdy rozpocząłem współpracę z Warsaw String Quartet.

altówka

Elżbieta Porębska

W wieku 7 lat zostałam przyprowadzona na egzamin do Szkoły Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku. Zdałam, więc nie było wyjścia. Tak zaczęła się moja przygoda z muzyką. Najpierw I i II stopień w Gdańsku, potem studia u niezastąpionego profesora M. Marczyka w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Zaraz po studiach praca w Teatrze Muzycznym Roma, która trwale zaraziła mnie miłością i fascynacją do musicali. ,,Piotruś Pan”, “Crazy for you”, “Miss Sajgon”, “Upiór w operze”, „Nędznicy” czy „Deszczowa piosenka” to tylko kilka tytułów spektakli, których wykonywanie sprawiało mi wielką przyjemność. Ważną zmianą w moim artystycznym życiu było dołączenie do Zespołu Warszawskiej Opery Kameralnej, gdzie oprócz zgłębiania repertuaru operowego pojawiła się możliwość rozpoczęcia nowej, kameralnej ścieżki w moim życiu zawodowym. To wtedy rozpoczęłam przygodę z Warsaw String Quartet, która trwa do dziś.

drugie skrzypce

Sławomir Talacha

Moja przygoda z muzyką rozpoczęła się w 1966 roku od nauki gry na skrzypcach w Szkole Muzycznej I stopnia w Siedlcach. Po jej ukończeniu następnym miejscem mojej edukacji była już Warszawa, gdzie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. K. Szymanowskiego i Akademii Muzycznej im. F. Chopina, a wieczorami w Staromiejskim Bazyliszku kontynuowałem edukację gry na tym instrumencie. Od 1983 roku już jako dyplomowany skrzypek pracowałem w Warszawskiej Operze Kameralnej, ale również odbywałem liczne koncerty krajowe i zagraniczne z wieloma innymi orkiestrami i zespołami kameralnymi, z którymi współpracowałem, lub których byłem współtwórcą. Obecnie jako członek Warsaw String Quartet skupiam się na grze muzyki klasycznej i estradowej oraz współorganizacji koncertów w Polsce i zagranicą.

wiolonczela

Marta Ziarko

Mój sceniczny debiut miał miejsce w trzecim miesiącu nauki, w listopadzie 1990 roku, w Domu Seniora na warszawskim Powiślu. Brawurowe wykonanie ludowej melodii „Pije Kuba do Jakuba” spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Potem było już tylko łatwiej. Dwanaście lat w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Warszawie, pięć lat studiów w Akademii Muzycznej im. F. Chopina, również w Warszawie, w klasie profesora K. Michalika. Kilka (naście) niezapomnianych koncertów, parę konkursów – czasem wygranych, wszystkie w ulubionej kategorii – kameralistyce. Po zakończeniu studiów warszawskich, podyplomowych w szwajcarskim Bernie i ośmiu latach pracy jako prowadząca grupę wiolonczel w Warszawskiej Operze Kameralnej w roku 2013 rozpoczęłam moją przygodę z Warsaw String Quartet. Początkowy plan wykonania razem kilku koncertów z repertuarem kameralnym przerodził się we współpracę trwającą do dzisiaj. I bardzo dobrze.

WSQ dziś

Artyści WSQ najchętniej wykonują muzykę klasyczną, najbliższą ich sercom. Mają w repertuarze utwory największych kompozytorów polskich i zagranicznych od epoki baroku po czasy współczesne, najznakomitsze kwartety smyczkowe Mozarta, Beethovena, Brahmsa, Schuberta, Szostakowicza, Góreckiego, Moniuszki, Szymanowskiego, jak również autorskie transkrypcje muzyki orkiestrowej oraz fortepianowej.

Od stycznia 2018 do stycznia 2019 r. zespół wystąpił z koncertami z cyklu „Warsaw Opera Quartet zaprasza” w Sali Białej Pałacu

w Wilanowie. Zróżnicowany repertuar przyciągał zarówno stałych melomanów, jak i wielu nowych słuchaczy. W spotkaniach tych wraz z kwartetem występowali znakomici instrumentaliści: M. Bracha, K. Garstka, A. Pachlewski, M. Feldgebel oraz wokaliści D. Szczepańska, J. Freszel, A. Mikołajczyk, W. Franek, A. Dembska-Kornaga, T. Rak, S. Krzysiek.

W listopadzie 2019 r. do zespołu dołączył Maksymilian Grzesiak, zastępując dotychczasowego pierwszego skrzypka.

bottom of page