top of page

Witaj Majowa Jutrzenko

Program poświęcony Ustawie Rządowej z roku 1791 według scenariusza Tadeusza Kaczyńskiego - założyciela Filharmonii im. Romualda Traugutta, po raz pierwszy przedstawiliśmy jeszcze w czasie stanu wojennego – 2 maja 1983 roku w Kościele św. Jacka (Ojców Dominikanów) w Warszawie. Było to zaledwie trzy miesiące po pierwszym koncercie naszego Zespołu, poświęconym Powstaniu Styczniowemu, który wykonaliśmy w tej samej świątyni. Przez kilka lat program ten wykonywaliśmy w jedynych dostępnych dla tego typu koncertów miejscach jakimi były kościoły.

 

Dopiero w maju 1989 roku, niedługo przed pierwszymi częściowo wolnymi wyborami, po raz pierwszy program ten wykonaliśmy w świeckim miejscu – w Teatrze Stara Prochownia na warszawskiej Starówce. W maju roku 1990 wykonaliśmy inscenizowaną wersję tego koncertu w Foyer Głównym Teatru Wielkiego w Warszawie. 2 maja 1991 roku – w wigilię 200. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja koncert ten wykonaliśmy w formie inscenizowanej razem z solistami, chórem i orkiestrą Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie i był on transmitowany przez Telewizie Polską. Z tamtego czasu pochodzi również pierwsze nagranie tych utworów dokonane przez Filharmonię im. Romualda Traugutta dla Polskiego Radia.

01 Mazurek 3 Maja
00:00 / 01:41
02 Polonez Trzeciego Maja
00:00 / 02:45
03 Hymn na rocznicę 3 Maja
00:00 / 04:24
bottom of page